Samenwerken aan Betere Benen!

Werkwijze

1. Intake

Wanneer u zich telefonisch of per email aanmeldt zullen beide praktijken contact met u opnemen. Per discipline zal uw eerste afspraak bestaan uit een uitgebreid intakegesprek waarin uw persoonlijke situatie uitgebreid in kaart wordt gebracht.

2. Multidisciplinair overleg

Na beide intakegesprekken zal er tussen Jolanda Donk (diëtist) en Liseth de Boer (fysio- en oedeemtherapeut) overleg plaatsvinden. Indien de situatie daarom vraagt zullen we ook overleg hebben met bijvoorbeeld uw huisarts, specialist, psycholoog en/of podotherapeut.

3. Behandeling / begeleiding

Na dit multidisciplinaire overleg wordt zowel bij Jolanda Donk (diëtist) als bij Liseth de Boer (fysio- en oedeemtherapeut) uw behandelplan met u opgesteld. Daarna gaat u samen aan de slag om uw behandeldoelen te bereiken. De tijdsduur van uw traject Samenwerken aan Betere Benen is mede afhankelijk van de mate en ernst van uw lipoedeem.

4. Eindgesprek

Wanneer u uw behandeldoelen bereikt heeft vindt er bij beide disciplines een eindgesprek plaats. In deze eindgesprekken zullen wij met u uw traject evalueren en indien wenselijk een rapportage aan uw huisarts en/of specialist toesturen.